Knowledge Sharing and Organizational Learning

Course literature:

Bang, Jørgen (2004). Hvorfor er vidensdeling så svært? – om vidensorganisering og læring som kommunikation, I: Heilesen, Simon (red.). Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier, Roskilde Universitetsforlag, s. 13-31.

Wackerhausen, Steen (1991). Teknologi, kompetence og vidensformer, Philosophia årg. 20 nr. 3-4, s. 81-117.

Suchman, Lucy (1987). Situated actions. I: Suchman, Lucy. Plans and situated actions, Kap. 4, s. 49-67.

Säljö, Roger (2000). Mediering og tænkning. I: Säljö, Roger (2000). Læring i praksis – et sociokulturelt perspektiv, kap. 4, s. 79-109.

Säljö, Roger (2000). Læringens situerede karakter. I: Säljö, Roger (2000). Læring i praksis – et sociokulturelt perspektiv, kap. 6, s. 138-168.

Engeström, Yrjö. Den nærmeste udviklingszone som den basale kategori i pædagogisk psykologi. I: Hermansen, Mads (ed). Fra læringens horisont, s. 111-148.

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity, s. 45-85. Cambridge University Press.

Hollan, J., Hutchins, E., Kirsh, D. (2000): Distributed Cognition: Toward a New Foundation for Human-Computer Interaction Research. I: ACM Transactions on Computer-Human Interaction, vol. 7, no. 2, pp 174-196.

Rogers, Y. (1997) A brief introduction to Distributed Cognition. http://www.cogs.susx.ac.uk/users/yvonner/papers/dcog/

Grudin, Jonathan (1994): Groupware and social dynamics: eight challenges for developers. I: Communications of the ACM, Vol. 37, issue 1.

Bannon, Liam & Bødker, Susanne (1997): Constructing Common Information Spaces. I: Hughes, J.,Rodden, T., Prinz, W. & Schmidt, K. (red): ECSCW’97: Proceedings of the 5th European CSCW Conference. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Orr, Julian E. (1990). Sharing Knowledge, Celebrating Identity: Community Memory in a Service Culture. I: Middleton, D. & Edwards, D. Collective Remembering. Sage, London.

Elkjær, Bente (2005). Når læring går på arbejde, kap. 2 og 3, s. 25-34 og s. 35-45. Forlaget Samfundslitteratur.

Brown, J. S. and P. Duguid (1996). Organizational Learning and Communities-of-Practice. I: Cohen, M. D. & Sproull, L. S. Organizational Learning, s. 58-82. London, Sage.

Leave a Reply